Wat is osteopathie

Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij het lichaam wordt bekeken, onderzocht en behandeld als één geheel. Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaalbenadering van de klacht.

Ons lichaam kan veel aan. Dat is maar goed ook, want door de jaren worden ze aan vele wisselende omstandigheden blootgesteld. Door veranderingen, zowel van binnenuit als van buitenaf kan het evenwicht in het lichaam verstoord worden. Normaalgesproken herstelt dit zich. Soms is de verstoring echter zo sterk of houdt deze zo lang aan dat volledig herstel niet meer vanzelf gaat en moet het lichaam even geholpen worden.

Een verstoring kan optreden bijvoorbeeld als gevolg van littekens na een operatie, blessures, een val of ongeluk, een ziekte of na langdurig (over)belasting of stress. Dit leidt tot een verminderde bewegelijkheid van weefsel waardoor klachten kunnen ontstaan.

Een osteopathische behandeling gaat uit van de interactie tussen drie belangrijke lichaamssystemen:

  • Het pariëtale systeem (de botten, de spieren, de gewrichten, de gewrichtsbanden en de wervelkolom)
  • Het viscerale systeem (de inwendige organen met het omliggende bindweefsel)
  • Het cranio- sacrale systeem (de schedel, het heiligbeen, het zenuwstelsel, ruggenmergvlies , hersenvliezen en de hersenvloeistof)

De drie genoemde systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu. Als gevolg hiervan kan een oorzaak in het ene systeem symptomen veroorzaken in het ander systeem. De osteopaat onderzoekt de kwaliteit en de bewegingsmogelijkheid van deze systemen en zoekt naar relaties met uw klacht. Hierdoor is het mogelijk dat de osteopathische behandeling zich richt op een andere plek dan waar de klacht zich bevindt.

Het doel van osteopathie is om het zelfgenezingsvermogen van het lichaam te stimuleren door de gevonden bewegingsbeperkingen te behandelen en het evenwicht tussen de verschillende systemen te herstellen. Een osteopaat geneest dus niet, maar helpt beperkingen, die een genezing in de weg staan op te heffen.

Osteopathische behandelingen zijn mogelijk voor zowel volwassenen, kinderen als baby’s, waarbij iedere doelgroep zijn eigen behandelmethoden kent.

Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen. Als het nodig is, verwijst een osteopaat door.