Baby’s en kinderen

Het behandelen van kinderen is in vele opzichten anders dan volwassenen. Een kind is geen kleine volwassene. Kinderen zijn volop in beweging en ze ontwikkelen zich, ieder op zijn/haar eigen manier. Elke ontwikkelingsfase van een kind vraagt om een specifieke benadering en ieder kind heeft zijn eigen unieke benadering binnen de osteopathie.

Baby’s

De geboorte van een baby is meestal een bijzonder blije gebeurtenis. Tegelijk is het een stressvol moment voor moeder en kind. Tijdens de bevalling werken er enorme krachten op de baby in. De bewegelijkheid van het lichaampje en de schedel zorgen in het algemeen voor dat deze krachten goed opgevangen kunnen worden.

Soms verloopt de bevalling niet soepel door bijvoorbeeld het uitblijven van weeën, een niet optimale positie van het hoofd in het geboortekanaal, een stuitligging, een te snelle bevalling, een vacuümpomp, een forcepsverlossing of keizersnede . Deze extra krachten werken natuurlijk ook in op de baby. Wanneer deze krachten niet verwerkt kunnen worden door het kleine babylichaampje, kan dit tot verschillende klachten leiden of mogelijk in de toekomst verstorend werken in de ontwikkeling van het kind.

Baby’s die langdurig huilen, snel geprikkeld zijn, slaapproblemen hebben, problemen hebben met zuigen of slikken, last hebben van darmkrampjes, overmatig spugen, keel-neus en oorproblemen hebben, baby’s die zich veelvuldig overstrekken, een voorkeurshouding hebben of baby’s met een afgevlakte schedel zijn voorbeelden waar een osteopaat dikwijls een oplossing voor kan bieden.

Met zijn handen onderzoekt de osteopaat het lichaam van uw baby op spanningen en blokkades, waarna deze met zachte en veilige technieken wordt behandeld. De behandelingen zijn niet pijnlijk voor uw baby.

Het doel is om de natuurlijke beweeglijkheid in het lichaam terug te brengen en de algemene ontwikkeling van uw baby te optimaliseren.

Kinderen

Kinderen maken in korte tijd een grote ontwikkeling door, zowel lichamelijk als geestelijk. Meestal gaat dat goed maar soms verloopt het niet helemaal goed door allerlei oorzaken. Dan kan een osteopaat vaak helpen om het kind zich weer lekker in zijn vel te laten voelen.

Kinderen kunnen door het letterlijk ‘vallen en opstaan’, infecties en allergieën, een operatie of zelfs door bijvoorbeeld duimzuigen, allerlei bewegingsverliezen of letsels oplopen die hen in hun ontwikkeling kunnen beïnvloeden.

Er zijn verschillende klachten waarbij een osteopaat kan helpen; bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, obstipatie, keel-neus en oorproblemen, eczeem en allergieën. Ook bij kinderen met motorische ontwikkelingsproblemen en gedrag- en leer problemen kan osteopathie vaak een positieve bijdrage leveren.

Hoe ziet een behandeling van baby’s en kinderen eruit?

De eerste keer dat u met uw kind bij een osteopaat komt, vindt een uitgebreide intake plaats. Hierbij worden vragen gesteld over de klachten en ook over een eventuele ziektegeschiedenis en leefgewoonten. Daarna volgt er een uitgebreid lichamelijk onderzoek.

Het intake onderzoek en de behandeling zijn specifiek afgestemd op de ontwikkelingsfase en de gevoeligheid van uw kind. Er wordt naar elk kind individueel gekeken wat het aan kan en nodig heeft. Aan het einde van de intake en het lichamelijk onderzoek worden de bevindingen met u en uw kind besproken. Indien daar aanleiding voor is, kan de osteopaat u ook doorverwijzen. Het behandelplan wordt opgesteld waarna de behandeling kan beginnen. De periode tussen de behandelingen varieert van één tot enkele weken. Zo krijgt het zelfherstellend vermogen van het lichaam tijd om tot een nieuw evenwicht te komen.

Een goede voorbereiding

Het is belangrijk dat uw kind op zijn/ haar gemak is en gerustgesteld wordt. Als ouder kunt u bijdragen aan een rustigere behandeling door van te voren uw kind te vertellen en te laten voelen dat de osteopaat de voetjes, de knieën, het bekken, de handen, de armen, het nekje en hoofdje zal aanraken. Maar dat het geen pijn zal doen. Samen kunnen jullie de foto’s op de site bekijken.

Denk eraan om een vertrouwde knuffel of doekje, een speelgoed en een speentje mee te nemen. Baby’s laten zich vaak prima behandelen tijdens het drinken van de fles of aan de borst.